www.forlife.rs
 
Serbian   Engleski  
jezik/language  
 
Proizvodi FOR LIFE izradjeni su od najboljih uvoznih sirovina svetski poznatih i priznatih proizvošača FOR LIFE - Proizvodnja GSN Group tel:+381 11 373 9192
 
 
 
    
FOR LIFE je linija dijetetskih proizvoda, koji se u novije vreme nazivaju i dijetetski suplementi. Kao dodatak ishrani, oni imaju ulogu da dopunjuju normalnu ishranu sastojcima koji su neophodni i važni za normalno funkcionisanje organizma.

Dijetetski suplementi najĆØešĆ¦e sadrže vitamine i minerale, ĆØija je uloga u organizmu dobro poznata. Vitamini i minerali ulaze u sastav mnogobrojnih enzima koji uĆØestvuju u svim biohemijskim procesima. U proizvodima linije For Life oni se nalaze u koncentrovanom obliku u koliĆØinama koje odgovaraju dnevnim potrebama proseĆØne osobe. RDA (Recomended Daily Allowance) je preporuĆØeni dnevni unos za pojedine vitamine i minerale (PDU). PDU vrednosti za pojedine vitamine i minerale predmet su stalnog prouĆØavanja zdravstvenih institucija u Evropi i Americi, na osnovu nauĆØnih saznanja. KoliĆØine vitamina i minerala u proizvodima For Life usklaĆ°ene su sa najnovijim preporukama.

S druge strane, postoje sastojci koje ljudski organizam prirodno ne sadrži, kao što su matiĆØni mleĆØ, propolis, brusnica i hitozan, za koje je nesumnjivo utvrĆ°eno da imaju blagotvorno dejstvo na zdravlje ljudi.

PĆØelinji proizvodi, matiĆØni mleĆØ i propolis, korišĆ¦eni su u prošlosti kao deo tradicionalne recepture širom sveta. Danas, preparati sa ovim prirodnim sastojcima dobijaju i svoju nauĆØnu potvrdu zahvaljujuƦi ispitivanjima koja se sprovode u mnogim zemljama. Rezultati su veoma ohrabrujuƦi, ĆØak i kada se primenjuju kod teških bolesti ili kao dodatak u terapiji. Uveden je i termin Apiterapija, što znaĆØi leĆØenje pĆØelinjim proizvodima. Na taj naĆØin, tradicionalna saznanja bazirana na iskustvima prethodnih generacija dobijaju nauĆØna objašnjenja.

Proizvodi For Life sa matiĆØnim mleĆØom i propolisom, zahvaljujuƦi mnogobrojnim dragocenim sastojcima, deluju pre svega na poveƦanje otpornosti organizma. Mogu se uzimati preventivno, pre nego što se ispolje tegobe. Pomažu u leĆØenju bolesti, ublažavanju i eliminisanju stresa, kao i kod poveƦanog mentalnog i fiziĆØkog napora. Veoma su korisni u periodu oporavka od bolesti, kao i u prirodnim procesima rasta, razvoja, ali i starenja i slabljenja funkcija organizma.

Imuni sistem predstavlja odbranu organizma u svim sluĆØajevima kada neki strani agens dospe u organizam. To mogu biti bakterije, virusi, gljivice, alergeni, toksiĆØne materije, kao i izmenjene Ʀelije sopstvenog organizma kod malignih bolesti, zraĆØenja, uzimanja lekova... Imuni sistem reaguje pre nego što smo u stanju da osetimo da je naš organizam napadnut. Za imunitet se kaže da je "prva linija odbrane". Simptomi koji ukazuju da nešto nije u redu sa našim organizmom, kao što su temperatura, umor, curenje nosa, loše stanje kože, opadanje kose ili nervoza, dolaze kasnije. Zato je snažan imunitet veoma važan za održavanje zdravlja, u borbi protiv bolesti i drugih teških stanja, kao i tokom oporavka od bolesti.

Proizvodi FOR LIFE sa matiĆØnim mleĆØom i propolisom deluju kao univerzalni imunostimulatori. Dodatak pojedinih vitamina ili minerala, još više pojaĆØava imunostimulatorno delovanje i usmerava ga u borbi protiv pojedinih specifiĆØnih tegoba. Tako je poznato da su vitamin C i cink, kao potvrĆ°eni antioksidansi i agensi koji vezuju slobodne radikale, posebno delotvorni kod gripa ili nazeba. Kompleks vitamina B povoljno deluje na stanje nervnog sistema, dok je vitamin A (beta-karoten) odliĆØan za vid i kožu.

Dodatke ishrani koji sadrže pĆØelinje proizvode matiĆØni mleĆØ i propolis mogu da koriste deca, odrasli i osobe treƦeg doba. Oprez pri uzimanju savetuje se osobama koje su alergiĆØne na pĆØelinje proizvode.

FOR LIFE proizvodi u borbi protiv slobodnih radikala smanjuju negativan uticaj zagaĆ°ene životne okoline - zemljišta, vazduha, hrane i vode, koji obiluju pesticidima i drugim toksinima. Štetnog uticaja zagaĆ°ene životne sredine ĆØesto nismo ni svesni, a ne postoji naĆØin da ih izbegnemo. Zbog mnogih obaveza i nedostatka vremena, ne brinemo dovoljno o svom zdravlju, ne jedemo zdravu hranu, ne boravimo dovoljno u prirodi, a ne idemo redovno ni na lekarske kontrole.

FOR LIFE proizvodi preporuĆØuju se u cilju oĆØuvanja zdravlja, ali i kao dragoceni dodaci ishrani koji Ʀe Vam pomoƦi da lakše savladate bolest i oporavite se.

FOR LIFE proizvodi mogu Vam pomoƦi i u stresnim situacijama kojima savremeni život obiluje – poveƦan fiziĆØki i mentalni napor, kao što su sport, fiziĆØki rad, uĆØenje, zahtevan posao i sliĆØno.

FOR LIFE proizvodi preporuĆØuju se i kao dodatak u ishrani mladog organizma u periodu intenzivnog rasta i razvoja, u pubertetu.

FOR LIFE proizvodi pomažu Vašem imuno sistemu u borbi protiv tegoba koje donosi prirodan proces starenja organizma, kao što je menopauza, slabljenje mišiƦa, pamƦenja i ostalo.

U poslednje vreme, dijetetski suplementi koji sadrže brusnicu i hitozan stekli su veliku popularnost, ne bez razloga. Ovo su potpuno prirodni sastojci. Brusnica je biljka sliĆØna našoj borovnici, koja divlje raste u Severnoj Americi i za koju je utvrĆ°eno da ima znaĆØajno delovanje kod urinarnih infekcija. Više o brusnici možete proĆØitati kod preparata FOR LIFE Urinoprotect kapsule.

Hitozan je još jedan sastojak koji se dobija iz prirode. UtvrĆ°eno je da ova materija, koja potiĆØe od oklopa ljuskara, rakova i školjki, vezuje masnoƦe i na taj naĆØin doprinosi redukciji telesne težine i regulaciji nivoa lipida u krvi. Više o delovanju Hitozana možete proĆØitati kod preparata FOR LIFE Weight Control.

Proizvodi FOR LIFE izradjeni su od najboljih uvoznih sirovina svetski poznatih i priznatih proizvoĆ°aĆØa. Proizvodnja se obavlja prema principima dobre proizvoĆ°aĆØke prakse i u skladu sa standardima HCCP i ISO 9001.

Svi sastojci su kontrolisani i ispunjavaju najviše standarde kvaliteta, ukljuĆØujuƦi i tvrde celulozne kapsule, koje dodatno obezbeĆ°uju stabilnost osetljivih prirodnih sastojaka, štiteƦi ih od nepovoljnih uticaja vazduha, vlage i svetlosti.

Važno je napomenuti da su pri izradi FOR LIFE proizvoda upotrebljene kapsule biljnog porekla, odnosno celulozne, za razliku od želatinskih koje su životinjskog porekla, pa su samim tim iskljuĆØeni i rizici od prenosive spongioformne encefalopatije (TSE).

TakoĆ°e, u cilju oĆØuvanja stabilnosti sastojaka, u tehnološki postupak izrade preparata FOR LIFE ukljuĆØen je i postupak liofilizacije, kojim se, pod specijalnim uslovima snižene temperature i pritiska, uklanja vlaga iz svežeg matiĆØnog mleĆØa i svežeg ananasa. Time se biološki vredni sastojci mogu oĆØuvati znatno duže nego u svežem stanju, jer se na najmanju meru svodi nepovoljan uticaj vlage, koja ubrzava hemijske reakcije i time dovodi do uništavanja osetljivih komponenata i smanjenja efikasnosti delovanja. Liofilizacija je složen tehnološki postupak koji zahteva visoku struĆØnost i posebnu opremu.

Zdravstvenu ispravnost proizvoda FOR LIFE kontroliše Gradski zavod za javno zdravlje.