www.forlife.rs
 
Serbian   Engleski  
jezik/language  
 
Proizvodi FOR LIFE izradjeni su od najboljih uvoznih sirovina svetski poznatih i priznatih proizvošača FOR LIFE - Proizvodnja GSN Group tel:+381 11 373 9192
 
 
 
 
Dijetetski suplement - 30 kapsula

Hitozan je supstanca prirodnog porekla, sliĆØna celulozi. Dobija se iz hitina polisaharida, koji se nalazi u sastavu oklopa morskih rakova i školjki. Ljudski organizam ne može da svari hitozan, kao ni celulozu. Za razliku od celuloze koja ima hidrofilna svojstva (vezuje se za vodu), hitozan je lipofilna supstanca (vezuje se za mansoƦu). Hitozan u digestivnom traktu vezuje masnoƦe, pod njegovim dejstvom one bubre, poveƦavaju obim i težinu crevnog sadržaja ĆØime se lakše izbacuju iz organizma. Dijetna vlakna koja sadrži hitozan, organizam ne može da svari, što povoljno deluje na pokretljivost i pražnjenje creva. Pored masti vezuju se i ugljeni hidrati i spreĆØava se njihova apsorpcija i iskorišĆ¦avanje. Na ovaj naĆØin, toksini (meĆ°u kojima su i teški metali) kraƦe se zadržavaju u crevima, bivaju lakše izbaĆØeni i time se smanjuje moguƦnost njihovog ulaska u krv. Hitozan smanjuje oseƦaj nadutosti u želucu, poveƦava peristaltiku creva.

ZahvaljujuƦi ovim osobinama, hitozan povoljno deluje na nivo holesterola u krvi. Najnovija ispitivanja potvrdila su da hitozan dovodi do smanjenja LDL-holesterola u krvi, uz istovremeno povezivanje HDL-holesterola.

Hitozan povoljno deluje na snižavanje krvnog pritiska, jer pozitivno naelektrisana dijetna vlakna vezuju hlor iz kuhinjske soli i time smanjuju njegovu resorpciju. Ananas, u obliku koncentrovanog praha, sadrži enzime, bromelain, koji povoljno deluju na varenje.

Mineral hrom, kao trovalnetan, predstavlja esencijalan mineral. Spada u mikroelemente, jer se u organizmu nalazi u veoma malim koliĆØinama. UtiĆØe na regulisanje nivoa glukoze u krvi i smanjenje nivoa holesterola. PDU za hrom iznosi 40 µg , dok je maksimalni dozvoljeni dnevni unos 150 µg.

WEIGHT CONTROL SE PREPORUƈUJE:
- za redukciju telesne težine
- za regulisanje nivoa glukoze u krvi
- za regulisanje nivoa triglicerida i holesterola u krvi

Sastav proizvoda
1 kapsula sadrži:
Hitozan........................ 300 mg
Liofilizovani ananas........ 50 mg
Hrom............................. 30 g