www.forlife.rs
 
Serbian   Engleski  
jezik/language  
 
Proizvodi FOR LIFE izradjeni su od najboljih uvoznih sirovina svetski poznatih i priznatih proizvošača FOR LIFE - Proizvodnja GSN Group tel:+381 11 373 9192
 
 
 
Kompanija GSN Group d.o.o. osnovana je 2007. godine u Beogradu, sa idejom da proizvodi prirodne eliksire, pomade, kreme i druge preparate, na ekološkoj bazi, bez dodavanja aditiva i konzervansa. MeĆ°utim, potpisivanjem ugovora o poslovno-tehniĆØkoj saradnji sa kompanijom Belchem iz Beograda, oformljena je proizvodnja prirodnih OTC preparata po najsavremenijim svetskim farmaceutskim metodama. PoĆØinje se od strogo kontrolisane nabavke prirodnih sirovina, koja se vrši u posebno opremljenim laboratorijama koje je akreditovala država. Tako kontrolisane sirovine skladište se u magacinima koji su posebno opremljeni za njihovo ĆØuvanje, uz periodiĆØne kontrole nadležnih inspekcija.


 

Sirovine se zatim izlažu postupku liofilizacije, kojim se vlaga svodi na manje od dva odsto, a da se pri tome ne poremeti struktura Ʀelija. TakoĆ°e, u sirovini se na ovaj naĆØin ĆØuvaju sve hranjive i lekovite materije (ovim tretmanom NASA obraĆ°uje svu hranu koju kosmonauti konzumiraju za vreme putovanja u svemir). Liofilizovane sirovine kapsuliraju se potom u gelatinske kapsule celuloznog porekla, pakuju se u ambalažu i stavljaju u promet. Kontrola gotovih proizvoda vrši se takoĆ°e u posebno opremljenim i akreditovanim laboratorijama, a tretman kontrole u potpunosti ispunjava propise. Trenutno se proizvodnja obavlja po svetskim standardima HACCP i ISO9001-2000. Standardizaciju je izvršila  TÜV Rheinland, a dobijeni sertifikat potpisan je u Cirihu, Švajcarska.